Adverteren op wellness.nl

Adverteren op Wellness.nl

Well-ness (de; v(m.))
Het actieve proces van het bewust worden, en het maken van keuzes richting een succesvol bestaan.

Adverteren op wellness.nl? Dat kan!
Wellness.nl is het startpunt voor vrouwen – en mannen – die gelukkig en gezond willen leven. Op wellness.nl vind je inspirerende artikelen, blogs en nieuws over alles wat met well-being en fitness te maken heeft; van wellnessproducten, wellnessresorts, thermen en spa’s tot aan food, sport, yoga en wellnessreizen. Kortom, alles op het gebied van wellness op één overzichtelijke website.

Mentaliteitsdoelgroep wellness.nl:

  • Iedereen die op zoek is naar – en zich inzet voor – een gezond en gelukkig leven.

Doelgroep gebaseerd op leeftijd:

  • Vrouwen en mannen in de leeftijd van 25 tot en met 65 jaar;
  • boodschappers (20 tot 49 jaar)
  • babyboomers (50 jaar en ouder)
  • millennials (25 jaar tot 35 jaar)

Adverteren op wellness.nl:
Adverteren op Wellness.nl kan op veel verschillende manieren; van nieuwsbrieven die op maat gemaakt zijn tot aan banners, site-takeovers en online activaties. Wellness.nl is voor uw bedrijf een ideaal platform om het verhaal achter uw product te vertellen. Wij geloven dan ook sterk in advertorials: artikelen die op maat zijn gemaakt voor de lezers van wellness.nl. Voor meer vragen? Neemt u vrijblijvend contact via info@wellness.nl


Well-ness (noun)
The active process of becoming aware, and making choices towards a more succesful existence.

Would you like to advertise on wellness.nl? That’s possible!
Wellness.nl the number one platform for Dutch women – and men – who would like to know more about a happy and healthy lifestyle. Wellness.nl contains information and inspiration about everything that involves wellness, from well-being up to fitness; think about wellnessproducts, wellnessresorts, wellnesstravel, sports, yogaretreats, food, and beauty. In one sentence; everything that covers wellness, on one informative and inspirational online platform.

Targetaudience by mentality for wellness.nl:

  • everyone who is looking for – and making choices towards a happy and healthy lifestyle.

Targetaudience by age for wellness.nl:

  • Man and women aged 25 up to 65 years;
  • Purchasers (20 to 49 years)
  • Babyboomers (50 years and elder)
  • Millennials (25 to 35 years)

Advertising on wellness.nl:
Wellness.nl offers many advertising posibilities; from tailormade branded newsletters to online banners, site-takeovers and online activations. Wellness.nl is your door to the Dutch wellnessmarket. We love advertorials; tailormade articles that are made for our visitors. For more information: contact us via info@wellness.nl